Διώροφη με υπόγειο οικοδομή κατοικιών στον οικισμό Ζωοδόχου Ιωαννίνων

Διώροφη με υπόγειο οικοδομή κατοικιών στον οικισμό Ζωοδόχου Ιωαννίνων
Διώροφη με υπόγειο οικοδομή κατοικιών στον οικισμό Ζωοδόχου Ιωαννίνων Διώροφη με υπόγειο οικοδομή κατοικιών στον οικισμό Ζωοδόχου Ιωαννίνων Διώροφη με υπόγειο οικοδομή κατοικιών στον οικισμό Ζωοδόχου Ιωαννίνων Διώροφη με υπόγειο οικοδομή κατοικιών στον οικισμό Ζωοδόχου Ιωαννίνων Διώροφη με υπόγειο οικοδομή κατοικιών στον οικισμό Ζωοδόχου Ιωαννίνων